نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قربانی گوسفند دردبیرستان دکتر علومی

قربانی گوسفند دردبیرستان دکتر علومی


درآستانه شروع سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت:

همزمان با شروع فصل بازگشایی مدارس طی آئینی به نیت سلامتی حضرت  ولیعصر (عج)  دبیران ودانش  آموزان یک راس گوسفند دردبیرستان دکتر علومی قربانی وگوشت آن به نیازمندان توزیع شد.