نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیر، معاونین و عوامل اجرایی شاغل در مدارس

قابل توجه مدیر، معاونین و عوامل اجرایی شاغل در مدارسبا سلام و احترام  

بدینوسیله به اطلاع همکاران بزرگوار می رساند؛با توجه به پیام جناب آقای باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارت طی سه روز آینده نیازی به حضور معلمان و عوامل اجرایی مدارس در محل کار نمی باشد.
                   «روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»