نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های مصور فرهنگی آموزشی دبستان "شیوا صبوری "

فعالیت های مصور فرهنگی آموزشی دبستان "شیوا صبوری "به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبستان شیوا صبوری درفعالیت های مدرسه ای وبرون مدرسه ای شرکت نمودند. گفتنی است برپائی جشنواره جابر، آموزش مهارت های سبک زندگی ،شرکت درنمازجمعه ، برپائی جشن موالید ائمه اطهار (ع) و... نمونه ای این فعالیت ها ست.