نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فریاد استکبار ستیزی در دبستان زکریای رازی

فریاد استکبار ستیزی در دبستان زکریای رازیهمزمان با یوم الله 13آبان دانش آموزان دبستان دخترانه زکریای رازی فریاد "مرگ برآمریکا" سر دادند و روز ملی دانش آموز را گرامی داشتند.