نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فریاداستکبار ستیزی در دبیرستان حاج کاظم اویسی

فریاداستکبار ستیزی در دبیرستان حاج کاظم اویسیآئین روز ملی استکبار ستیزی با غریو"مرگ برآمریکا " وروزملی دانش آموز  توام با برگزاری مسابقه ی فرهنگی  در دبیرستان حاج کاظم اویسی برگزارشد.