نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگ سازی چهارشنبه سوری دردبستان یاوری

فرهنگ سازی چهارشنبه سوری دردبستان یاوریطی آئینی با هدف فرهنگ سازی وایمنی از خطرات، دانش آموزان پسرانه  یاوری هزينه خريد ترقه و مواد محترقه خود را به مركز نيكوكاري هديه كرده و شادي چهارشنبه سوري خود را با افراد بي بضاعت و ايتام تقسيم نمودند