نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگیان و دانش آموزان ناحیه دو یزد باز هم حماسه ساز شدند.

فرهنگیان و دانش آموزان ناحیه دو یزد باز هم حماسه ساز شدند.


اینبار، در ارزیابی کشوری حوزه ی قرآن، عترت و نماز

 ابوالفضل قاری زاده به عنوان معاون پرورشی مدرسه فعال و برگزیده کشور در حوزه نماز و فاطمه سادات واعظ پور به عنوان دانش آموز برگزیده نمازی دختر سراسر کشور از ناحیه دو یزد

 انتخاب و در اجلاس سراسری نماز دانش آموزی کشور توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش، از این عزیزان افتخار آفرین  تقدیر شد.