نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگیان ناحیه دو یزد، همچنان بر مدار افتخارآفرینی در سطح استان و کشور

فرهنگیان ناحیه دو یزد، همچنان بر مدار افتخارآفرینی در سطح استان و کشور


اینبار کسب رتبه برتر کشوری در حوزه ی پرورشی و فرهنگی
علی اکبر کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان پسرانه دوره اول شهید صدوقی ناحیه دو یزد در مرحله کشوری تعداد سه جشنواره خوش درخشید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، علی اکبر کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان پسرانه دوره اول شهید صدوقی ناحیه دو یزد در مرحله کشوری تعداد سه جشنواره موفق به کسب رتبه برتر شد.

وی در جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

کاظمی همچنین در جشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه سوم کشور و در جشنواره معلمان هنرمند نیز به عنوان نفر برگزیده ی کشوری معرفی گردید.