نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عید مبعث حضرت رسول اکرم«ص» تهنیت باد

عید مبعث حضرت رسول اکرم«ص» تهنیت بادبعثت، امید انسان به فردایی روشن است.

بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

«روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دویزد»