نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاون توسعه پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از" دانش آموزبیمار دبستان شهید بستانی"

عیادت معاون توسعه پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از" دانش آموزبیمار دبستان شهید بستانی"به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد صبح امروز "علی دهقان " معاون توسعه وپشتیبانی ، " محمدرضا قانع " رئیس اداره روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل آموزش وپرورش استان با همراهی  " منصور ارجمندی مدیر" علی زارع معاون آموزش ابتدائی "  ناحیه دو و مسئولین دبستان دخترانه شهید بستانی از دانش آموز بیمارصعب العلاج  " مبینا زینبیان  کلاس چهارم  عیادت و وی را مورد تفقّد ودلجوئی قراردادند.