نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از دانش آموز مصدوم ورزشی

عیادت مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از دانش آموز مصدوم ورزشیمدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از "دانش آموز سید ضیاء الدین نظام الحسینی "مصدوم ورزشی عیادت کرد.

دراین آئین فرهنگی که مهدی زارع کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه دو نیز حضورداشت ،عیادت کنددگان  دانش آموز مصدوم  را مورد تفقد ودلجویی قراردادند وبرای وی آرزوی بهبودی نمودند.

شایان ذکراست  "دانش آموز سید ضیاء الدین نظام الحسینی"  درجریان تمرینات ورزشی دررشته ژیمناستیک از ناحیه گردن دچار مصدومیت شد و مدتی است که تحت درمان قراردارد.