نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان از "پیشکسوت فرهنگی ناحیه دو"

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان از "پیشکسوت فرهنگی ناحیه دو"درراستای فعالیت های فرهنگی ،مدیرکل آموزش وپرورش استان باهمراهی رئیس اداره روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل ،مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو از پیشکسوت فرهنگی "سلیمان زاده" عیادت نمودند.شایان ذکراست دراین آئین فرهنگی  " احمد شیرزاد " وی را مورد تفقّد قرارداد وبرای ایشان  آرزوی سلامتی نمود.