نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان از مدیر دبیرستان مارکار

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان از مدیر دبیرستان مارکاربه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد ،"احمد شیرزاد " با همراهی "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو " باحضور درمنزل  سید مهدی صندوق ساز مدیردبیرستان مارکار ازوی عیادت وضمن دیدار وگفتگو درجریان وضعیت کسالت و روند درمان این همکار قرار گرفت .