نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان ازبیماران فرهنگی ناحیه 2یزد

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان ازبیماران فرهنگی ناحیه 2یزد


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی :

 به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، مدیرکل آموزش وپرورش یزد باهمراهی معاون تربیت بدنی  تندرستی ، رئیس اداره روابط عمومی  اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیرآموزش وپرورش و کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان ناحیه دوباحضور درمنزل چهار تن ازبیماران  فرهنگی: سیدمحمد پارسائیان پیشکسوت  فرهنگی ازهنرستان شهدای نعیم آباد، زکّی داه معاون ابتدایی دبستان امام حسین (ع)، همسر منصوری معاون شاهد ومنتظری مدیرآموزشگاه مدرّس محمدآباد  حضور یافتند وضمن عیادت آنان را موردتفقّد قراردادند.  دراین آئین فرهنگی عیادت کنندکان برای تمای بیماران از خداوند متعال طلب سلامت وبهبودی نمودند.