نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش ازچند پیشکسوت فرهنگی

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش ازچند پیشکسوت فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه دو یزد "احمد شیرزادمدیرکل آموزش وپرورش استان "  باهمراهی "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو"روز گذشته به عیادت  همکارفرهنگی "بی بی صدیقه جامه داران " که افزون به سه سال است در کما به سر می برد رفت و با بررسی مشکلات درمان ایشان  برای رفع پاره ای از این مشکلات قول مساعد داد.همچنین مدیرکل آموزش وپرورش استان  اززوج فرهنگی" محمد رضا آرام و معصومه حامدی" عیادت و ضمن دلجوئی  درجریان روند معالجه آنان قرا رگرفت .