نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش ازچند پیشکسوت فرهنگی

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش ازچند پیشکسوت فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه دو یزد "احمد شیرزادمدیرکل آموزش وپرورش استان "  باهمراهی "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو"روز گذشته به عیادت  همکارفرهنگی "بی بی صدیقه جامه داران " که افزون به سه سال است در کما به سر می برد رفت و با بررسی مشکلات درمان ایشان  برای رفع پاره ای از این مشکلات قول مساعد داد.همچنین مدیرکل آموزش وپرورش استان  اززوج فرهنگی" محمد رضا آرام و معصومه حامدی" عیادت و ضمن دلجوئی  درجریان روند معالجه آنان قرا رگرفت .