نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از پیشکسوت فرهنگی طباطبایی

عیادت از پیشکسوت فرهنگی طباطباییبا هدف بزرگداشت وتکریم از مقام معلم مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد باهمراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از پیشکسوت فرهنگی  طباطبایی عیادت وبا تبریک هفته مقام معلم وقدردانی از زحمات وی را مورد تفقد قراردادند