نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عرض تبریک معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به سید امین دهقان بنادکی پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش و کارشناس تربیت بدنی ناحیه دو یزد

عرض تبریک معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به سید امین دهقان بنادکی پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش و کارشناس تربیت بدنی ناحیه دو یزد


در این برنامه رئیس و کارشناسان اداره ی تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.
گزارش تصویری