نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طنین گلبانگ توحید در مدارس ناحیه دو یزد، در اولین روز سال تحصیلی 1402-1401

طنین گلبانگ توحید در مدارس ناحیه دو یزد، در اولین روز سال تحصیلی 1402-1401


گلبانگ توحید در اولین روز سال تحصیلی 1402-1401در مدارس ناحیه دو یزد طنین انداز شد
گزارش تصویری

این مراسم به صورت نمادین استانی و با حضور مسئولین استان و شهرستان یزد، در محل دبیرستان دخترانه دوره ی اول فاطمیه ناحیه دو یزد برگزار گردید.