نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی ورزش فول بادی توسط دبیر ورزش ناحیه دو

طراحی ورزش فول بادی توسط دبیر ورزش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، باتوجه به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و حضور دانش آموزان در منزل آموزش و تمرین ورزش فول بادی در منزل توسط " یونس خادمی "دبیرورزش ناحیه دو یزد و مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان طراحی شد.

این برنامه دارای حرکات بدنسازی فول بادی با وزن بدن است که برای کودکان و نوجوانان 30 دقیقه و برای جوانان و بزرکسالان 40 دقیقه در روز طراحی گردیده است.