نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی ورزش فول بادی توسط دبیر ورزش ناحیه دو

طراحی ورزش فول بادی توسط دبیر ورزش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، باتوجه به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و حضور دانش آموزان در منزل آموزش و تمرین ورزش فول بادی در منزل توسط " یونس خادمی "دبیرورزش ناحیه دو یزد و مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان طراحی شد.

این برنامه دارای حرکات بدنسازی فول بادی با وزن بدن است که برای کودکان و نوجوانان 30 دقیقه و برای جوانان و بزرکسالان 40 دقیقه در روز طراحی گردیده است.