نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شور وصف ناشدنی دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در اولین روز بازگشایی مدارس. روز یکشنبه14 فروردین ماه سال 1401

شور وصف ناشدنی دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در اولین روز بازگشایی مدارس. روز یکشنبه14 فروردین ماه سال 1401


گزارش تصویری

دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد، پس از قریب دوسال دوری از کلاس و مدرسه که بدلیل شیوع ویروس منحوس کرونا اتفاق افتاده بود، امروز یکشنبه 14 فروردین ماه 1401 طعم شیرین حضور در مدرسه و در جمع دوستان و همکلاسان خود را تجربه کردند.