نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پشتیبانی پژوهش سراهای دانش آموزی ناحیه دو یزد تشکیل جلسه داد.

شورای پشتیبانی پژوهش سراهای دانش آموزی ناحیه دو یزد تشکیل جلسه داد.


هدف اصلی فعالیت های پژوهش سراهای دانش آموزی، تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان است.

 هادی مطهریان معاون اموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با بیان این مطلب گفت: این جلسه با حضور مسئولین آموزش مقاطع مختلف تحصیلی و  شورای پشتیبانی از پژوهش سراهای دانش آموزی  و با هدف حمایت از پژوهش سراهای دانش آموزی در جهت  تقویت تعامل آنها با مدارس تشکیل گردید.

در این جلسه همچنین راهکارهای عملی در راستای فعالیتهای کنونی  پژوهش سراها جهت گسترش فعالیت های آنها ارائه شد.