نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای مشترک قرآنی دارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه

شورای مشترک قرآنی دارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی قرآنی:

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وپرورشی ،باحضورمدیردارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه جلسه ی با موضوع" ترویج  فرهنگ قرآن دردانش آموزان" درمحل این آموزشگاه تشکیل ودرخصوص تعمیق بخشی به مسائل قرآنی  وتشکیل محفل انس باقرآن بحث وتصمیم گیری شد.