نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای مشترک قرآنی دارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه

شورای مشترک قرآنی دارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی قرآنی:

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وپرورشی ،باحضورمدیردارالقرآن ودبیرستان دخترانه مهدیه جلسه ی با موضوع" ترویج  فرهنگ قرآن دردانش آموزان" درمحل این آموزشگاه تشکیل ودرخصوص تعمیق بخشی به مسائل قرآنی  وتشکیل محفل انس باقرآن بحث وتصمیم گیری شد.