نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان در اردوی راهیان نور "دبیرستان دوره دوم هاجر مدرسی"

شرکت دانش آموزان در اردوی راهیان نور "دبیرستان دوره دوم هاجر مدرسی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باهدف تعمیق بخشی به آموزه های  ایثار شهادت ومجاهدت وآشنایی بیشتربا سلحشوری های رزمندگان دفاع مقدس درجنگ تحمیلی هشت ساله جمعی از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم هاجر مدرسی همگام با دیگر دانش آموزان ناحیه در آئین فرهنگی بازدید ازمناطق عملیاتی جنوب " اردوی راهیان نور"حضوریافتند.وبانثار فتحه برقبورمطهر شهدا یادوخاطره آنان را گرامی داشتند.