نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان استان در نهمین اردوی ملی اردوی ملی فرزانگان

شرکت دانش آموزان استان در نهمین اردوی ملی اردوی ملی فرزانگاننهمین اردوی ملی با حضور چهار هزار مربی و یاوران مربی و با شعار «اقدام و عمل با همفکری، همدلی، همکاری» در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزارشد.

در این دوره از اردو، نحوه مهارت های تشکیلاتی و ساحت تربیت اجتماعی دانش آموزان به مربیان در قالب برگزاری کارگاه های فرهنگی اجتماعی آموزش داده خواهد شد.

شرکت کنندگان در این اردو به جهت انتقال مهارتهای زندگی برای نخستین بار طی یک هفته در چادرهای برزنتی بسر خواهند برد. در طول این ایام در کرسی های آزاد اندیشی و مسابقات فرهنگی و ورزشی، آئین محفل انس با قرآن و سحرگاهان با صعود هزار نفری به تپه های نورالشهدا و کلکچال برگزار می شود.

گفتنی است برای اولین بار در این مرحله از اردوهای ملی دانش آموزی محتوای کتابهای آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی برای مربیان آموزش داده می شود که از ویژگی های این اردو به شمار می رود.

لازم به ذکراست اردوی ملی پیشتازان مخصوص آقایان در بازه زمانی 26 مرداد تا یکم شهریور ماه و اردوی ملی فرزانگان مخصوص خواهران در بازه زمانی سوم تا 9 شهریور ماه با حضور چهار هزار نفر از اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی به تفکیک جنسیت در اردوگاه شهید باهنر برگزار می شود.

شایان ذکراست از استان یزد 21نفرمربی و21نفردانش آموزعضو تشکیلات فرزانه سازمان دانش آموزی  دراین اردو حضور فعال دارند.