نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفره هفت سین " دبستان پسرانه حضرت ابوطالب"

سفره هفت سین " دبستان پسرانه حضرت ابوطالب"دانش آموزان دبستان پسرانه اوطالب با گستراندن "سفره هفت سین " آمدن فصل بهار را جشن گرفتند.