نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال نو مبارک

سال نو مبارک 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی وتجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی پرسنل خدوم آموزش و پرورش ناحیه دو یزدتهنیت عرض نموده و سالی سرشار ازبرکت و معنویت ازدرگاه خداوند متعال مسألت می نماییم.   

 

                                  «روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»