نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه انداری بازاچه کتاب در دبیرستان شهید صدوقی دوره اول

راه انداری بازاچه کتاب در دبیرستان شهید صدوقی دوره اولبه مناسبت گرامیداشت  هفته کتاب وکتابخوانی با حرکت خود جوش دانش  آموزان شهید صدوقی دوره اول " بازارچه کتاب " در این آموزشگاه  برپا شد. گفتنی است ترویج فرهنگ مطالعه کتاب از عمده هدف این برنامه فرهنگی بود.شایان ذکراست مدیر آموزش وپرورش  ناحیه دو ، رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش وپرورش استان  از این برنامه بازدید نمودند.