نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدوبازدید مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان از مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو

دیدوبازدید مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان از مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد همزمان با ایام نوروز  "احمد شیرزاد" مدیرکل آموزش وپرورش  و"محمدرضا عارفی " مدیرکل نوسازی مدارس استان  باحضور درمدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، سال نورا به  یکایک کارکنان مدیریت تبریک گفتندو برای آنان آرزوی موفقیت نمودند.