نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار چهره به چهره والدین با دبیران در دبیرستان دخترانه مشکات

دیدار چهره به چهره والدین با دبیران در دبیرستان دخترانه مشکاتباهدف تحکیم ارتباط خانه ومدرسه و وقوف والدین از پیشرفت تحصیلی فرزندان ، برنامه دیدار چهره به چهره والدین با دبیران در دبیرستان دخترانه مشکات انجام و اولیا با اهم فعالیت های آموزشی فرهنگی  آشنا شدند.