نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار چهره به چهره اولیا با دبیران دبیرستان دخترانه اویسی

دیدار چهره به چهره اولیا با دبیران دبیرستان دخترانه اویسی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هماهنگی انجام شده توسط مدیر طی برنامه ای ویژه ای  باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی وبررسی مسائل جمعی از اولیا دبیرستان با حضور دردبیرستان اویسی بامدیرودبیران این آموزشگاه دیدارچهره به چهره نمودند. دراین دیدار مدیر ، دبیران و اولیا به بحث و تبادل نظر در باره بررسی نمرات و چگونگی مطالعه دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی تبادل نظر نمودند.