نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو با خانواده های فرهنگی

دیدار مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو با خانواده های فرهنگیدر راستای گرامیداشت هفته مقام معلم مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و دیگر همکاران این مدیریت ضمن حضور در منزل همکار فرهنگی سید محسن طباطبایی دبیر سابق دبیرستان کیخسروی و مرحوم حسین ابوئی معاون مالی سابق این ناحیه روز معلم را تبریک و از زحمات خانواده ی آنها تقدیر نمود.