نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی گردشگری یزد

دیدار مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی گردشگری یزدصبح امروز "منصور ارجمندی" مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد  باهمراهی دیگر مسئولین آموزش وپرورش 

باحضور دراداره میراث فرهنگی وصنایع دستی گردشگری یزد با "سرکارخانم فاطمه دانش" مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی گردشگری استان دیدار وانتصاب وی را به این سمت تبریک ودرادامه  طرفین در زمینه های توسعه مناسبات فرهنگی گفتگو کردند.