نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار صمیمی رئیس کمیته امداد امام(ره) منطقه دو یزد با مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

دیدار صمیمی رئیس کمیته امداد امام(ره) منطقه دو یزد با مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


این دیدار به مناسبت هفته معلم صورت گرفت.

مخمد مزیدی رئیس کمیته امداد امام(ره) منطقه دو یزد در این دیدار  با تبریک هفته معلم، از همکاری و حمایت همه جانبه حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در اجرای برنامه های مختلف کمیته امداد در مدارس تحت پوشش تجلیل به به عمل آورد.