نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با پیشکسوت فرهنگی ناحیه دو

دیدار با پیشکسوت فرهنگی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

فرماندار،معاون فرماندارشهرستان یزد باهمراهی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو باحضور درمنزل پیشکسوت فرهنگی ناحیه دو" طیبات " دیدارو وی را مورد تفقد ودلجوئئ قراردادند. گفتنی است این فرهنگی پیشکسوت مدت مدیدی است  که مبتلا به بیماری "صعب العلاج " است.