نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با خانواده های معظم شهدا " مهدی بصیری ،عبدالله منگلی وقدمعلی علیپور"

دیدار با خانواده های معظم شهدا " مهدی بصیری ،عبدالله منگلی وقدمعلی علیپور"


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به مناسبت شهادت ایام فاطمیه و دراستای فعالیت های فرهنگی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر مسئولین با خانواده های معظم شهدا " مهدی بصیری ،عبدالله  منگلی وقدمعلی علیپور" دیدار وضمن تقدیر از صبر ومتانت آنان یاد وخاطره ی شهدا ی گرانقدر را گرامی داشتند.