نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه دو

دومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه دودراین جلسه  اهداف پروژه مهر با رویکرد ایجاد تحولی نوین نگرشی وآرامش خاطر در دانش آموزان ، ،شاداب سازی مدارس وتکوین خاطره بیاد ماندنی در اذهان دانش آموزان به عنوان یک خاطره خوش باقی بماند تشکیل شد. مستندسازی کارگروه ها ،ساماندهی فضای فیزیکی ،  ساماندهی و ثبت نام دانش آموزان درسناد.ساماندهی معلمین از دیگر محورهای مورد بحث دراین جلسه بود. همچنین "کهدوئی معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد پروژه مهرناحیه دو " گزارش اجمالی از اهم فعالیت های صورت گرفته در راستای پروژه مهر بیان نمود.گفتنی است دراین جلسه  تاکید ومصوب شد از تمام ظرفیت های موجود برای اجرای پروژه مهر امسال استفاده مطلوب شود .درپایان اعضا نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی رابیان نمودند.