نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی سواد رسانه ای برگزار شد

دوره آموزشی سواد رسانه ای برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با همّت معاونت پژوهش و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی و کارشناسی آموزش نیروی انسانی این مدیریت(ضمن خدمت) با حضور دکتر مروتی دوره آموزشی سواد رسانه ای برگزار شد.

مدرس این دوره(دکتر مروّتی) هدف از برگزاری دوره را افزایش سطح آگاهی در خصوص رسانه های نوین با توجّه به هجوم همه جانبه رسانه های معاند در بستر فضاهای مجازی دانست و گفت: فرهنگ استفاده از رسانه های نوین در بین عموم مردم باید فراگیر شود و این مهّم مستلزم برنامه ریزی صحیح است و آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مهّم اشاعه انواع فرهنگ ها می تواند تأثیر بسیار خوبی در بین عموم مردم جامعه و خانواده های دانش آموزان داشته باشد زیرا در شرایط کنونی دنیا، رسانه و فضای مجازی یک ابزار برای پیشبرد اهداف عملیات روانی است و تاثیرگذاری مستقیمی بر افکار عمومی دارد.

شایان ذکر است:دوره آموزشی یاد شده ویژه کارکنان اداری ناحیه دو طی دو روز و به مدت ده ساعت برگزار شده است.