نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دورهمی مادر بزرگ های دانش آموزان دبستان رباب یک

دورهمی مادر بزرگ های دانش آموزان دبستان رباب یک


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای برگزاری جشن یلدا، برنامه ی شاد دورهمی مادر بزرگ های دانش آموزان و معلمین دبستان رباب یک برگزار وخاطرات دوران گذشته برای دانش آموزان بازگویی شد.