نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبر کوتاه فرهنگی از هنرستان دکتر طاهری

دوخبر کوتاه فرهنگی از هنرستان دکتر طاهری


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی :

به منظور تقویت شناخت بیشتر هنرجویان با آسیب های اجتماعی با حضور دكتر دستجردي ،درباره اسيب هاي فضاي مجازي " نشستی با حضور هنرجویان برگزار ودرپایان  به سئوالات دانش اموزان پاسخ داده شد.

همچنین  همايش مديران و مشاوران متوسطه دوره اول جهت معرفي رشته هاي مدارس فني و كاردانش زير نظرمعاون آموزشي "كهدويي "و "مدير طاهري كارشناس مسئول مشاوره" با شركت سرگروه هاي آموزشي در آموزشگاه دكتر طاهري برگزار گرديد.