نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبر کوتاه فرهنگی از هنرستان دکتر طاهری

دوخبر کوتاه فرهنگی از هنرستان دکتر طاهری


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی :

به منظور تقویت شناخت بیشتر هنرجویان با آسیب های اجتماعی با حضور دكتر دستجردي ،درباره اسيب هاي فضاي مجازي " نشستی با حضور هنرجویان برگزار ودرپایان  به سئوالات دانش اموزان پاسخ داده شد.

همچنین  همايش مديران و مشاوران متوسطه دوره اول جهت معرفي رشته هاي مدارس فني و كاردانش زير نظرمعاون آموزشي "كهدويي "و "مدير طاهري كارشناس مسئول مشاوره" با شركت سرگروه هاي آموزشي در آموزشگاه دكتر طاهري برگزار گرديد.