نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبیرستان دوره اول پسرانه جیحون

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبیرستان دوره اول پسرانه جیحونباهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی قریب به 37نفر ازدانش آموزان دبیرستان پسرانه جیحون به زیارت مشهدالرضا مشرف شدند.ضمنا درراستای گرامیداشت هفته مقام معلم ویژه برنامه ی تکریم وتجلیل از پرسنل این آموزشگاه باحضور معاون آموزش متوسطه ناحیه دو برگزارشد.