نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبرکوتاه فرهنگی ازدبیرستان پسرانه بهرام ایزدی

دوخبرکوتاه فرهنگی ازدبیرستان پسرانه بهرام ایزدیدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ویژه برنامه های جشن معنوی عبادت قریب به 30دانش آموز مکلف و آئین تکریم از دبیران این آموزشگاه درهفته گرامیداشت معلم برگزارشد.