نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ " دبستان شیوا صبوری"

دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ " دبستان شیوا صبوری"


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باشرکت فعال دانش آموزان نمایشگاه متنوع فرهنگی- آموزشی   دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ  بصورت زنده وپویا در" دبستان شیوا صبوری" برگزارشد.