نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در راستای اجرای پروژه ی مهر 1402 آموزش و پرورش ناحیه دو یزد انجام گرفت:

در راستای اجرای پروژه ی مهر 1402 آموزش و پرورش ناحیه دو یزد انجام گرفت:


سازماندهی نیروهای جدیدالورود دوره ی اول متوسطه
گزارش تصویری