نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در اختتامیه ی دوازدهمین دوره جشنواره ی دانش آموزی نوجوان سالم اعلام شد:

در اختتامیه ی دوازدهمین دوره جشنواره ی دانش آموزی نوجوان سالم اعلام شد:


کسب تعداد 49 رتبه ی برتر این جشنواره توسط دانش آموزان و فرهنگیان ناحیه دو یزد

خانم حمیده سادات شجاع الحسینی،  کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو یزد در این باره گفت: در دوازدهمین دوره جشنواره ی دانش آموزی نوجوان سالم و دهمین جشنواره ابتکارات و خلاقیت های فرهنگیان از بین حدود 600 اثر ارسالی به این کارشناسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی(اعم از دانش آموزان و فرهنگیان) تعداد 49 نفر از دانش آموزان و همکاران موفق به کسب رتبه های اول تاسوم استان شدند.