نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در اجرای روز شمار هفته ی بسیج دانش آموزی انجام گرفت:

در اجرای روز شمار هفته ی بسیج دانش آموزی انجام گرفت:


بازدید علمی دانش آموزان بسیجی مدارس ناحیه دو یزد از کارخانه ی درخشان شهر یزد
گزارش تصویری

در این بازدیدکه سرهنگ زارع مسئول بسیج فرهنگیان و سروان دهقانپور، مسئول بسیج دانش آموزی ناحیه ی دو یزد نیز حضور داشتند،  کارشناسان این کارخانه، به تشریح فعالیت ها و تولیدات این کارخانه پرداختند.