نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش مجدّد دانش آموزان ناحیه دو یزد در بیست و دومین جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری

درخشش مجدّد دانش آموزان ناحیه دو یزد در بیست و دومین جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری


این بار نیز این دانش آموزان با کسب بیشترین رتبه کشوری در بین سایر شهرستانها، مناطق و نواحی استان یزد، سنّت حسنه ی کسب رتبه ی اول را حفظ کردند.
گزارش تصویری