نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش فرهنگیان ناحیه دو یزد در جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی فرهنگیان

درخشش فرهنگیان ناحیه دو یزد در جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی فرهنگیاندرخشش فرهنگیان ناحیه دو یزد در جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی فرهنگیان

پس از اعلام نتایج نهایی کشوری جشنواره« تجارب برتر تربیتی» افتخار آفرینی همکاران فرهنگی  ناحیه دو یزددر این جشنواره محرز شد.

در جشنواره « تجارب برتر تربیتی » پس از دریافت و داوری آثار همکاران به تعداد ۴۳۰ اثر از نواحی و مناطق استان، ۲۰ نفر از این عزیزان موفق به کسب رتبه استانی شدند که آثارشان به دبیرخانه کشوری مستقر در استان زنجان ارسال شد.

 رییس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی افزود: پس از داوری آثار در مرحله کشوری شاهد درخشش 2 نفر از همکاران عزیزناحیه دو یزد بودیم که اسامی و رتبه های این عزیزان به شرح ذیل می باشد.

فاطمه دلجو یزدی رتبه اول از مدرسه تفضلی،   زهرا گلی زاده شایسته تقدیرمدرسه پوشینه باف