نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش فرهنگیان ناحیه دو درمسابقات قرآن عترت ونماز فرهنگیان استان

درخشش فرهنگیان ناحیه دو درمسابقات قرآن عترت ونماز فرهنگیان استانافتخارآفرینی  فرهنگیان  ناحیه دو  درمسابقات استانی قرآن عترت ونماز فرهنگیان را به جامعه فرهنگیان تبریک عرض می نمائیم . گفتنی است همکاران فرهنگی علی اکبر کاظمی دررشته قرائت ،مصطفی کارگر دررشته نهج البلاغه ،طیبه ضیائی دررشته نهج البلاغه ،مجتبی حسنی زاد دررشته حفظ قرآن حائزمقام اول استان  وزهرا دهقانزاده دررشته قرائت مقام دوم ،اکرم اکرمی دررشته حفظ مقام دوم واعظم حسن آبادی دررشته احکام حائز رتبه دوم استان شدند.