نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد در مرحله استانی مسابقات مختلف قرآن - عترت - نماز و فرهنگی هنری

درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد در مرحله استانی مسابقات مختلف قرآن - عترت - نماز و فرهنگی هنری


تعداد 451 رتبه عالی و ممتاز استان حاصل تلاش دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در مرحله استانی مسابقات قرآن - عترت - نماز و فرهنگی هنری
دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد در مسابقات مختلف قرآن و فرهنگی هنری برای چندمین بار خوش درخشیدند.

علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با اعلام این خبر گفت: از بین شرکت کنندگان سراسر استان، دانش آموزان مدارس ناحیه دو یزد موفق به کسب 89 رتبه ممتاز و عالی مسابقات قرآن - عترت و نماز شدند.

وی افزود: در مسابقات فرهنگی هنری نیزکسب  تعداد 184 رتبه اول  و تعداد 178 رتبه اول و دوم  حاصل تلاش دانش آموزان ناحیه دو بوده است.

بیشمار همچنین تاکید کرد: در مسابقات گروهی مانند رشته های سرود و نقّاشی همگانی هم تعداد 8 رتبه برتر استانی به شرکت کنندگان ناحیه دو یزد اختصاص یافت.

ا