نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان ناحیه دو درکنکورسراسری 96

درخشش دانش آموزان ناحیه دو درکنکورسراسری 96دانش آموزان تلاشگر امین مطهری نیا رشته ریاضی وفنی حائزرتبه ششم ومحسن نیکوئی رشته علوم تجربی رتبه پنجم کشورازدبیرستان استعداد های درخشان شهید صدوقی :

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار مي سازد، واينک خبر شادمانه موفقيت شما درکنکور سراسری 96 نيز مايه مباهات است .

آري، دستان پرتوان وعزم استوار باردگر حديث پرافتخار پيروزي رامي سرايد وامروز را براي فردايي بهتر وسازنده آماده مي سازد.

به پاس کوشش و تلاشي که در اين راه ازخود نشان داده ايد این مدیریت مراتب سپاس وقدرانی خودرا اعلام وضمن تبریک به خانواده محترم تان وپرسنل خدوم دبیرستان شهید صدوقی وفرهنگیان معزز  توفيق روز افزون شما را در کسب درجات عالي تر از خداوند سبحان خواستاريم.